מה שלקחתי מהמכינה זה את ההבנה שצריך גם את הקודש וגם את החול, ואיך לחבר ביניהם. קיבלתי גם את הכלים להיות מעורב חברתית ולקחת חלק בהובלה של המסגרת בה אני נמצא.