המכינה הייתה תקופה משמעותית מאוד בול בזמן. אחרי התיכון לפי הצבא. זמן שלא חוזר תקופה מדהימה ומעשירה בטירוף.

המכינה מאוד עיצבה אותי ואת עולם הערכים שלי כיום.