המכינה היא מקום לגדול בו. לפתוח את הראש, לשמוע רעיונות חדשים ומאתגרים, לברר ברצינות האם היהדות היא דרך חיים שנכונה בשבילי, להתחזק בגוף ובנפש. ומעל הכל, מקום שבו אני הופך מבן אדם בינוני לבן אדם מצויין.