אני מאמין בתהליכי עומק.
ניצור סביבה קבוצתית, ניפגש עם תוכן שמאפשר ומזמין את התלמיד להתעורר!
לעורר את הסקרנות, הצימאון והגעגוע הרדום אל עולמו הפנימי ולה’ יתברך.