המכינה היא מקום שבו אני לומד לצאת מאזור הנוחות שלי ולגדול מזה.